Listopad rozpoczęliśmy wizytą na cmentarzu. Podążając ulicami miasta odmówiliśmy różaniec za tych, których z Nami nie ma, a cieszą się radością życia wiecznego. 

W pierwszy weekend ostatniego miesiąca roku liturgicznego nasi KSMowicze wzięli udział w skupieniu, na którym zdali egzamin i przygotowywali się duchowo do przyrzeczenia, które złożyli w niedzielę Chrystusa Króla- 21 listopada 2021r. Bardzo cieszymy się, że grono pełnoprawnych członków w Naszym Oddziale powiększyło się o kolejny duet :)

Wielką radością, diecezjalną była decyzja księdza Biskupa, który dekretem ustanowił prezesem KSM Diecezji Siedleckiej Joannę Wyrzykowską, druhnę z Naszego Oddziału. W nowej kandencji Zarządu znalazła się także nasza druhna, Ola Drabińska.

Przeżyliśmy wizytę Częstochowie, Nocne Czuwanie Młodych i spotkania formacyjne, które pozwoliły Nam owocnie zamknąć rok liturgiczny, a w już od początku nowego rozprowadzać świece i opłatek.

Od tego miesiąca rozpoczynamy również publikację planów na cały miesiąc na naszym fanpage'u, na który serdecznie zapraszamy :)
“Spraw, abyśmy byli wierni Ewangelii,
Krzyżowi, wierze naszych ojców
i ideałom Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży”