Impulsem do odrodzenia KSM w diecezji Siedleckiej byłą wizyta Biskupa Ordynariusza Jana Mazura w Rzymie w styczniu 1993r. Wówczas Ojciec św. polecił biskupom polskim zakładanie Akcji Katolickiej i wyraził radość z reaktywowania KSM. Biskup siedleckiej po powrocie z Rzymu usilnie zachęcał do zakładania stowarzyszenia. Powstały jednak tylko trzy oddziały- w Łosicach, Kotuniu i parafii Bożego Ciała w Siedlcach. Brak było doświadczenia i umiejętności działania zorganizowanego wśród ludzi świeckich, przerwana była przedwojenna tradycja.

W celu wzmożenia wysiłków tworzenia KSM ks. Biskup 24.04.199r. mianował diecezjalnego asystenta KSM i zlecił mu zajęcie się budowaniem struktur stowarzyszenia. Został nim ksiądz Stanisław Chodźko. Zgromadził niewielką grupę młodych rekrutujących się w większości z oddziałów z parafii Bożego Ciała w Siedlcach i Kotunia. Grupa ta, jako tymczasowy Zarząd Diecezjalny KSM zaczęła organizować pierwsze szkolenia w domu rekolekcyjnym w Krzesku i zakładać nowe oddziały w parafiach. Ks. Biskup Jan Mazur oficjalnie erygował KSM dekretem z dnia 27.09.1993r. jako organizację kościelną. Osobowość prawną cywilną KSM diecezji Siedleckiej uzyskał 5.11.199r.

5 października 2018r. przeszedł do historii parafii jako dzień reaktywacji naszego Oddziału.

“Spraw, abyśmy byli wierni Ewangelii,
Krzyżowi, wierze naszych ojców
i ideałom Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży”